277. V rozsahu, v němž váže strany, je výrok rozsudku závazný též pro všechny orgány veřejné moci.

Navrhované pravidlo obsahuje oproti dosavadní úpravě (§ 159a odst. 3 OSŘ) pouze zpřesnění týkající se pojmu „orgány“.

2 komentáře

Komentáře jsou uzavřeny.