278. Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být projednávána znovu.

Co do nezměnitelnosti rozhodnutí jako účinku právní moci zachovává věcný záměr rovněž současný stav.

Žádný komentář