279. Výrok rozsudku o vzájemné pohledávce, namítané žalovaným k započtení, nabývá právní moci jen v rozsahu, ve kterém měla být vzájemná pohledávka započtena.

Věcný záměr se navrací k úpravě pravomocného rozhodnutí o námitce započtení (srov. § 411 CŘS, resp. § 415 vládního návrhu CŘS 1937); námitka započtení je pro svou povahu jedinou námitkou žalovaného, o které soud rozhoduje s účinky právní moci.

Žádný komentář