280. Uloží-li soud v rozsudku povinnost k plnění, stanoví ke splnění povinnosti lhůtu patnácti dnů. V odůvodněných případech může soud stanovit lhůtu kratší nebo delší, případně vyslovit povinnost k plnění ve splátkách, jejichž výši a splatnost určí. Jde-li o opětující se dávky, které se stanou splatnými po vyhlášení rozsudku, stanoví soud v rozsudku den plnění.

Na rozdíl od dosavadní úpravy vychází věcný záměr z pravidelné patnáctidenní pariční lhůty, jež se počíná od doručení rozsudku (srov. bod 281). Účelem navrhované úpravy je dosažení rychlejšího uspokojení věřitele. Věcný záměr rovněž umožňuje, aby soud lhůtu k plnění v odůvodněných případech zkrátil či prodloužil.

Žádný komentář