282. Předběžnou vykonatelnost vysloví soud bez ohledu na opravný prostředek ve výroku rozsudku odsuzujícího k plnění: a) výživného; b) pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku; c) na základě rozsudku pro uznání.

O předběžné vykonatelnosti hovoříme tehdy, nastává-li vykonatelnost rozsudku bez ohledu na podání opravného prostředku.

Nadále se zachovává rozlišování obligatorní a fakultativní předběžné vykonatelnosti. V prvním případě se doplňuje výčet o plnění přiznaná na základě rozsudku pro uznání. Oproti dosavadní úpravě však předběžnou vykonatelnost vyslovuje soud ve výroku rozsudku vždy, tj. i v případech, kdy vyplývá ze zákona. Důvodem změny je posílení právní jistoty.

2 komentáře
  1. Předně vadná formulace – odsuzujícího k …. plnění výživného. Povinný není odsouzen, ale je mu vykonatelným způsobem upravena nějaká povinnost. Takto převzatá formulace z o.s.ř. je dehonestací výživou povinných osob
    Za druhé předběžná vykonatelnost rozsudků ukládající plnění výživného je nadbytečná a je zásahem do práv povinných a případně dalších výživou oprávněných osob povinného. K zajištění výživy po dobu řízení je zde institut výživného v míře nezbytné v rámci předběžného opatření. Předběžná vykonatelnost rozsudků o výživném navíc v kombinaci s nevracením nespotřebovaného výživného na nezletilé děti je nevratným zásahem do práva na pokojné užívání majetku dle čl. 1 dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech. Je to právě předběžná úprava výživy předběžným opatřením v míře nezbytné, která garantuje zajištění jak práva oprávněného na výživu nezbytnou dle čl. 27 Úmluvy o právech dítěte, tak právo na pokojné užívání majetku. Předběžný vykonatelnost rozsudků o výživném (zejména např. o dlužném výživném) popírá právo na zajištění proporcionality práv až pravomocným rozhodnutím. Jde o zásadní vadu, která likviduje řadu povinných a jejich rodin, včetně dalších dětí.

  2. Další vadou je právní nesmyslnost předběžné vykonatelnosti výživného bez předběžné vykonatelnosti úpravy péče a styku. Jsou případy, kdy v průběhu odvolacího řízení platil právní stav péče obou rodičů, ale výživné bylo již předběžné vykonatelným rozsudkem jako pro právní stav svěření dítěte do péče jednoho rodiče. Tedy byla vytvořena právní fikce.
    Za současné praxe, kdy naopak styk je v průběhu řízení upravován v míře nezbytné, by měla být ze zákona předběžně vykonatelná úprava styku. Protože zde je z principu věci nejen nebezpečí, ale jistota nenahraditelné újmy, protože čas vrátit zpět nelze. Zákon tak paradoxně zachovává preferenci finančního plnění vůči dětem místo osobní péče. To je špatně.

Komentáře jsou uzavřeny.