283. Soud může ve výroku rozsudku vyslovit předběžnou vykonatelnost na návrh strany, jestliže by jí jinak hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné a značné újmy nebo je-li obava, že se splnění stane nemožným.

V případě fakultativní předběžné vykonatelnosti obsahuje návrh dvě změny. Jednak se nově umožňuje, aby soud vyslovil předběžnou vykonatelnosti rozsudku i v případě obavy, že se splnění stane nemožným. Vedle toho se zužuje prostor pro vyslovení předběžné vykonatelnosti rozsudku v případě hrozby „těžko nahraditelné a značné újmy“, když se vylučovací spojka „nebo“ nahrazuje kumulativní spojnou „a“. Odstraňují se tak pochybnosti, kterým praxe při výkladu § 162 odst. 2 OSŘ čelila.

Žádný komentář