284. Chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti, soud kdykoliv opraví, a to i bez návrhu. Týká-li se oprava výroku rozsudku, vydá soud opravné usnesení, jež doručí stranám. Stejně postupuje soud i v případě, není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozsudku nebo má-li rozsudek elektronickou podobu.

Žádný komentář