290. Návrh na doplnění rozsudku nemá odkladný účinek na právní moc ani na vykonatelnost původního rozsudku.

Co do doplnění rozsudku vychází věcný záměr z platné úpravy. Vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o otázku, zda bude rozhodnuto o celé projednávané věci či nikoliv, nechává se jen na stranách sporu, zda budou doplnění rozsudku navrhovat. To je zohledněno i v úpravě opravných prostředků (viz vypuštění současného § 222 odst. 2 OSŘ).

Žádný komentář