291. Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením.

Věcný záměr zachovává základní pravidlo známé z dosavadní úpravy, podle které je usnesení základní formou soudního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ve věci samé vyhrazuje zákon rozsudku, rozhoduje se usnesením o všech jiných (nemeritorních) otázkách. Příkladmý výčet takových otázek, uvedený v současné úpravě (§ 167 odst. 1 věta druhá OSŘ), se však jako nadbytečný vypouští.

Žádný komentář