292. Není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku

Rovněž v otázce přiměřeného použití ustanovení o rozsudku na usnesení vychází navrhovaná úprava ze současného právní úpravy.

Žádný komentář