300. Jestliže peněžitá částka žádaná v žalobě nebo hodnota předmětu sporu nepřesahuje … Kč (nepatrné věci), platí zvláštní ustanovení uvedená v této hlavě.

Úvodní ustanovení vymezuje hranici tzv. nepatrných věcí. Pravidla, podle nichž se určí hodnota předmětu sporu u jiných žalob než na peněžité plnění, budou obsažena v jurisdikční normě.

Stanovení částky vymezující nepatrné věci je záležitostí právně politického uvážení. Při jejím určení je však nutno dbát o to, aby tato částka nebyla příliš vysoká, ale ani příliš nízká. Příliš vysoce stanovená hranice nepatrných věcí by mohla znamenat, že ve skutečnosti se většina záležitostí bude projednávat podle zjednodušených pravidel, což by pochopitelně nebylo žádoucí; k tomuto riziku viz podrobně odůvodnění přípustnosti odvolání v bagatelních věcech u bodu 306.

Žádný komentář