301. Soud v řízení v nepatrných věcech postupuje tak, aby věc projednal a rozhodl co nejrychleji a s co nejnižšími náklady.

Stanovuje se obecná směrnice pro postup soudu v řízení v bagatelních věcech. Vzhledem k nízké hodnotě předmětu sporu by měl být spor odklizen co nejdříve a s co nejnižšími náklady. Pravidla určená pro řízení v prvním stupni, obsažená v první a druhé části věcného záměru civilního řádu soudního, dávají soudu vždy určitý prostor, v jehož rámci se může pohybovat. Navržené pravidlo soudu ukládá, aby při volbě postupu v řízení akcentoval procesní ekonomii. Toto hledisko se promítne kupř. ve způsobu přípravy ústního jednání, v rozsahu dokazování (např. ohledně výše nároku) apod. Viz též další pravidla. Neznamená to však, jak bylo uvedeno shora, že by soud mohl rezignovat na principy spravedlivého procesu.

Žádný komentář