302. Žalobu a vyjádření k žalobě lze v nepatrných věcech podat pomocí formulářů.

Vzhledem k nízké hodnotě předmětu sporu budou v řízeních v nepatrných věcech strany často vystupovat bez advokátů, i když samy nebudou mít právnické vzdělání. Navrhovaná právní úprava povinné zastoupení pro tato řízení nepředepisuje a strany k takovému kroku samy mnohdy nebudou motivovány, neboť výdaje s tím spojené by mohly být neúměrné hodnotě předmětu sporu. Z tohoto důvodu úprava ulehčuje oběma stranám procesní jednání. Na rozdíl od obecné úpravy (bod 32 a násl.) mohou být jak žaloba, tak i vyjádření k ní učiněny – podobě jako podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích – prostřednictvím formulářů. Zavedení těchto formulářů bude mít pozitivní vliv jak na strany, jež povede k tomu, aby jejich podání neměla vady (pomocná a návodná funkce), tak i pro soudy, jimž ubude práce s odstraňováním vad podání, jež by bylo možno jinak u nezastoupených a práva neznalých stran očekávat. Formulář by mělo být možno podat jednak v listinné podobě, jednak by měl být stranám k dispozici prostřednictvím interaktivní elektronické aplikace. To ostatně odpovídá současným obecně se uplatňujícím trendům; viz např. návrh na vklad do katastru nemovitostí.

3 komentáře
 1. Bylo by vhodné, aby nový CŘS předpokládal podání k soudu pomocí standardizovaných interaktivních webových formulářů. Tato technologie je velice úspěšně používána v Nizozemsku: https://rechtwijzer.nl/

  Zkušenosti z Nizozemska jsou velmi pozitivní, díky webovému formuláři dostane soud strukturované podání s veškerými informacemi, které se automaticky exportuje do spisu.

  1. Podobná technická řešení jsou součástí projektu eJustice. V tuto chvíli je primárním cílem veřejné debaty o materiálu vyřešení právních otázek. Bližší pojednání o využití moderních technologií bude do věcného záměru zapracováno v dalších fázích legislativního procesu.

   1. Já bych naopak, v souladu s myšlenku „digital by design“ a „digital by default“ navrhoval tyto otázky řešil hned na začátku, a právní řešení následně tvořil tak, aby s nimi počítalo.
    Opačný postup totiž může vést k tomu, že budou přijata právní řešení, která znemožní efektivní zapojení moderních technologií.

Komentáře jsou uzavřeny.