306. VARIANTA 1: Odvolání je přípustné, pokud a) hodnota předmětu sporu, která je odvoláním napadena, převyšuje … Kč, nebo b) navrhne-li to strana a soud prvního stupně odvolání ve výroku připustil. Přípustnost odvolání, i když hodnota předmětu sporu napadená odvoláním nepřesahuje … Kč, soud prvního stupně posoudí přiměřeně podle hledisek stanovených pro přípustnost dovolání v bodu 341 písm. b) i. až iv. Proti výroku o nepřípustnosti odvolání není stížnost přípustná. Výrokem o přípustnosti odvolání je odvolací soud vázán.

Žádný komentář