307. Odvolání není přípustné, jestliže se strana vzdala odvolacího práva. Vzdát se odvolacího práva je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení rozsudku.

Navržené pravidlo odpovídá dosavadnímu právnímu stavu. Krom kontinuity se současnou úpravou je jeho předností také to, že dotaz prvostupňového soudce stranám, zda se vzdávají odvolání, plní v podstatě obdobnou funkci jako podstatně složitější úprava tzv. ohlášení odvolání, známá např. z § 417a a § 462 odst. 2 rakouského ZPO.

Žádný komentář