308. Pro odvolací řízení platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Není-li určitá otázka výslovně upravena, použijí se přiměřeně pravidla pro řízení před soudem první instance. To platí nejen pro část odvolacího řízení, která probíhá před odvolacím soudem, ale i pro jeho fázi, v níž činí přípravné úkony soud prvního stupně.

Žádný komentář