309. Odvolací soud přezkoumá rozhodnutí soudu prvního stupně v mezích odvolacích návrhů a důvodů.

Tak, jako v prvostupňovém řízení platí, že soud je vázán předmětem řízení, musí rovněž v odvolacím řízení ve sporných věcech platit, že soud je vázán předmětem odvolacího řízení, který odvolatel vymezuje rozsahem odvolání, odvolacím návrhem a odvolacími důvody. Jediná výjimka se týká zmatečností, jimiž se soud zabývá z úřední povinnosti.

Žádný komentář