31. Procesní plná moc se neruší smrtí ani ztrátou procesní způsobilosti zmocnitele nebo jeho zákonného zástupce.

Věcný záměr opouští řešení obsažené v současném § 28 odst. 5 OSŘ, jenž se smrtí (zánikem) strany spojuje zánik plné moci, a přiklání se naopak ke koncepci opačné. Jejím příkladem je § 34 odst. 1 vládního návrhu CŘS 1937 nebo § 35 rakouského ZPO. Taková úprava pozitivně přispívá k rychlosti řízení, neboť má-li zemřelá strana zmocněnce, není nutno řízení přerušovat (§ 155 odst. 1 rakouského ZPO, bod 67 věcného záměru).

2 komentáře
  1. Plná moc je doklad o zastoupení, zástupce nemůže přece svou vůlí vytvářet vůli zastoupeného, nebo nedej bože jeho nástupce. Co když dědicové prostě nechtějí ve sporu pokračovat, mají jiný názor na postup nebo argumentaci v řízení, kdo zaplatí úkon zástupce? A kdo je za něj v této situaci odpovědný?

Komentáře jsou uzavřeny.