310. Odvolací soud přezkoumá současně také usnesení vydaná před rozsudkem, pokud proti nim není opravný prostředek zákonem vyloučen, nebo pokud se tato usnesení nestala nezměnitelnými opominutím včasné výtky, nebo stížnosti či rozhodnutím o stížnosti.

Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost. Proti některým usnesením však nebude přípustná stížnost vůbec, proti mnohým dalším nebude přípustná samostatná stížnost. V naposled uvedeném případě bude moci strana podat proti usnesení tzv. odloženou stížnost buď spolu se stížností proti nejbližšímu samostatně napadnutelnému usnesení, nebo ji může spojit až s odvoláním. Právě na případy, kdy strana napadne usnesení, které nelze samostatně napadnout stížností, až společně s odvoláním, pamatuje uvedený bod. Odvolacímu soudu se zakládá oprávnění přezkoumat v odvolacím řízení nejen rozsudek, ale také takové usnesení.

Žádný komentář