312. Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku u soudu, proti jehož rozsudku směřuje.

Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání je obvyklá a není na ní zapotřebí nic měnit. Převzít lze také další pravidla obsažená v současném § 204 OSŘ ohledně počátku běhu této lhůty či její délky v případech opravného usnesení, vadného nebo chybějícího poučení.

Žádný komentář