32. Návrhy, žádosti nebo sdělení týkající se sporné věci se činí mimo ústní jednání podáním a v jeho průběhu přednesem; zákon může připustit, aby takové návrhy, žádosti nebo sdělení byly učiněny mimo ústní jednání do protokolu.

Jeden komentář
  1. Mám osobní zkušenost s § 162/2 OSŘ, kdy soudkyně Okresního soudu dala do rozsudku předběžnou vykonatelnost rozsudku bez návrhu ač zákon takto vyslovenou předběžnou vykonatelnost nezná. Nato musela moje matka zaplatit za „porušení povinnosti“ 5.000 Kč. Nepomohlo ani odvolání v civilním řízení ani dovolání a stejně dopadlo i exekuční řízení. Toto by se dalo do budoucna upravit tak, aby civilní soud (odvolací) byl povinen takto vyslovenou předběžnou vykonatelnost v rozsudku, rozsudek zrušit nebo rozhodnout znovu sám tak, že v novém odvolacím rozsudku předběžnou vykonatelnost vypustí.
    Nad to kdyby to odvolací soud přehlížel, tak aby mohl i exekuční soud takový to návrh na ukládání pokut (§ 351 odst. 1. a to i opakované ukládání pokut zamítnout.

Komentáře jsou uzavřeny.