38. Podání ve věci samé musí vedle toho vždy obsahovat a) pravdivé a úplné vylíčení rozhodujících skutečností; b) návrh důkazních prostředků, které mají být provedeny, je-li toho třeba, případně s uvedením údaje, jak je má soud opatřit; c) podle okolností prohlášení o pravdě, správnosti a úplnosti skutečností uváděných v předcházejícím podání protistrany a o přípustnosti důkazních prostředků protistranou navržených; d) návrh (petit).

Z obecných náležitostí podání ve věci samé je (staro-)nový obecný požadavek pravdivosti uváděných skutečností. Požadavek pravdivosti vychází z takového pojetí projednací zásady civilního procesu sporného, která počítá s břemenem tvrzení a důkazním břemenem stran sporu, avšak žádá od nich, aby soudu uváděly pravdivý (nikoli libovolný) skutkový stav. K tomu viz ideová východiska věcného záměru. Tento požadavek se objevuje ve dvou směrech: jednak ukládá, aby tvrzené skutečnosti byly (alespoň subjektivně) pravdivé. Za druhé požaduje, aby, jde-li o návrh ve věci samé (např. žaloba, vyjádření žalovaného), podatel učinil prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů uváděných protistranou. To má velký význam pro vymezení předmětu dokazování, neboť dokazovat se budou jenom ta skutková tvrzení, která byla popřena. Viz body 175 a 176.

3 komentáře
  1. úplnost x rozvláčnost (§41?) -to je docela tenká hranice. Pravdivost je dost subjektivní pojem – pravdu hledá soud, není obsahem podání. Pokud dva tvrdí opak, jeden zřejmě lže.
    úplnost – k projednání žaloby stačí „půjčil sem frantovi 100.000 kč převodem z účtu, nevrátil mi je a chci je.“ úplné vylíčení pak může zahrnovat jak probíhaly dohody, jak se částka zvyšovala a snižovala, co si za to koupil, kolikrát a jak sliboval.
    požadavek prohlášení o pravdě -povede jen k impertinencím mezi účastníky, podání budou „je to lhář prolhanej, lže, 5.000 sem mu už vrátil a na zbytku dohodl“….

    1. Podání ve věci musí obsahovat petit i pokud jen reaguje věcně na vyjádření protistrany? Je skutečně nutné procesní návrh ve všech podáních ve věci opakovat, anebo by se měl petit uvádět jen podle okolností?

  2. u důkazních prostředků by bylo vhodné uvést také co mají prokazovat, možná by to předešlo desítkám navržených důkazů, které prakticky neprokazují žádné tvrzení

Komentáře jsou uzavřeny.