39. Podání ve věci samé se předkládá v takovém počtu stejnopisů včetně příloh, aby jeden stejnopis zůstal soudu a aby po jednom stejnopisu dostala druhá strana, i každý další, komu je potřeba. Podání v elektronické podobě nevyžaduje stejnopis.

Věcný záměr upřesňuje pravidlo ohledně stejnopisů, jež je dosud obsaženo v § 42 odst. 4 OSŘ.

3 komentáře
  1. Rovněž si myslím, že podávání v určitém počtu stejnopisů je zbytečné. Pokud má protistrana datovou schránku, je to zbytečné už z principu. Pokud ji nemá, pak může soud kopii vytisknout a poslat. Budeme-li mít e-spis, papírová podání se stejně budou muset skenovat, takže práce navíc bude minimální.

    Lze namítnout, že státu vzniknou dodatečné náklady na tisk, ale opravdu si nemyslím, že to by byla zrovna rozpočtová položka, na které by justice stála a padala. (A pokud ano, lze to straně naúčtovat.) Justice je veřejná služba, kterou si občan platí z daní. Má tedy právo očekávat určitý komfort. Přístup „nakopírujte si to sám, my tady na to nemáme čas“ podle mě k moderní službě občanům nepatří.

Komentáře jsou uzavřeny.