40. Soud dbá o to, aby protistrana byla vždy s podáním učiněným ve věci samé, včetně příloh, urychleně seznámena.

9 komentáře
 1. Uvedená úprava je nedostatečná. Soudu musí být uloženo, aby ve lhůtě 14 dnů (o délce lhůty lze diskutovat) odeslal veškerá podání i s přílohami ostatním účastníkům řízení.
  Současný stav, kdy účastníci jsou nuceni nahlížet do spisů u soudu, aby zjistili, zda se ve spise něco změnilo či nikoliv je neúnosná a absolutně neekonomická.
  Jsem advokátkou též na území SRN a zde soudy automaticky veškerá podání i s přílohami zasílají všem účastníkům sporu a tak je zajištěno, že všichni účastníci i soud mají absolutně identické podklady.
  Uložením povinnosti soudu by došlo k odlehčení u soudů.

  1. Petra Schinnenburgová: Musíme ale počítat se situací, kdy bude probíhat řízení s desítkami účastníků a protistrana předloží jako důkaz dokumentaci o desítkách tisíc stran. Počty rozesílaných dokumentů by se tak snadno dostaly do statisíc či dokonce milionů.

   A to není jen hypotetická situace, třeba ve složitých případech náhrady škody v hospodářské soutěži si něco takového dokážu velmi reálně představit.

   Chtěli-li bychom jít touto cestou, pak ano, ale musí tu být nějaký korektiv, třeba možnost pouze upozornit strany na skutečnost, že bylo doručeno mimořádně rozsáhlé podání, k nahlédnutí je tam a tam.

 2. Souhlasím s tím, aby v rámci zasílání podání byla protistrana obesíláná vždy i s přílohami, resp. aby zákon natvrdo ukládal povinnost soudu zaslat dokumenty účastníkům „najednou“. V opačném případě se rozmůže praxe soudu zaslat narychlo žalobu s lhůtou k vyjádření s tím, že v průběhu času snad dojdou i přílohy, resp. že s přílohami bude protistrana urychleně seznámena před zahájením jednání zapisovatelkou v rámci akci „doručení příloh urychleně krátkou cestou“.

 3. V každém případě je absence lhůty absencí pojistky včasnosti doručení. E-spis je předpokládán jako spása, ale nelze vyloučit technické limity on-line přístupu. Spis se má jednoznačně zasílat celý, tedy včetně příloh, jež jsou jeho nedílnou součástí.

 4. Kombinace obsáhlých elektronických podání (opakované zasílání všeobecných podmínek, ceníků, atd. v PDF) a této povinnosti (neomezené třeba na účastníky s datovou schránkou) by ze soudů mohlo udělat obří tiskárny, na což patrně nejsou personálně, technicky ani finančně připraveny.

  Souhlasím s názorem, že vhodnější by byl online přístup do spisu.

 5. Možná by stálo za úvahu i uložit stranám povinnost zaslat podání včetně příloh zároveň i protistraně. Alespoň pro advokáty by to snad neměl být problém. Řízení by nepochybně bylo svižnější.

 6. Úprava by měla být opačná, totiž, že povinnost vyrozumět protistranu má strana, nikoli soud. Zvláště v advokátních sporech by to neměl být žádný technický problém. Řízení se tím značně urychlí a při současné technické vybavenosti nejsou na místě ani obavy z toho, že by se straně snad doručovalo něco jiného a že jen soud dokáže doručit to správně podání.

Komentáře jsou uzavřeny.