42. Soud usnesením vyzve podatele k opravě vad nebo k doplnění podání a stanoví k tomu lhůtu. Provede-li strana opravu nebo doplnění ve lhůtě, zůstávají účinky podání zachovány. Nebude-li ve lhůtě opraveno nebo doplněno podání, kterým se zahajuje řízení, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání odmítne; k ostatním podáním soud nepřihlíží. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Po věcné stránce se stejně jako dosud reguluje odstraňování vad podání. Výslovně se doplňuje pravidlo o zachování účinků podání, jež současná úprava postrádá.

3 komentáře
  1. Měl by být stanoven méně formální postup například v případech, kdy podatel činí opakovaně obsahově identická podání, o nichž již bylo rozhodnuto odmítnutím, nebo zastavením řízení pro nepravomoc soudu.
    Vůbec by bylo vhodné upravit podrobněji postup při vyřizování návrhů nikoli ve věci samé. Tj. zda se například použijí ustanovení o rozhodnutí ve věci přiměřeně. Kupříkladu opakované stejné návrhy na přerušení řízení či předběžnou úpravu poměrů – zastavit řízení o nich, nebo je stále opakovaně zamítat?
    1    0

Napsat komentář