47. Rok k ústnímu jednání nebo jinému jednání soudu se stranami, případně dalšími osobami, stanovuje soud tím, že určí místo, den a hodinu jeho konání. Proti usnesení o stanovení roku ani předvolání k němu není stížnost přípustná.

6 komentáře
  1. Já sice chápu, že rok byl v minulosti jako termín používán, ale nyní jde už o neživotný archaizmus, který má být po desítkách let oživen, ale smysl této snahy nevidím. V současné češtině bude tento pojem neživotný. Tato podivná snaha vracet se terminologicky do 19. století je nepochopitelná. Nevím, proč je pro předkladatele tak problematické používat slova jako zasedání, jednání apod.

    13
  2. Používání archaismu v novém právním předpise jen zanáší zmatek mezi občany. Právní předpis má být srozumitelný všem občanům a ne jen advokátům a soudcům. Doporučuji přeformulovat pojem v nadpisu Dílu 2 „roky“ do srozumitelného českého jazyka dnešní doby.

  3. Používání archaismu v novém právním předpise jen zanáší zmatek mezi občany. Právní předpis má být srozumitelný všem občanům a ne jen advokátům a soudcům. Doporučuji přeformulovat pojem „rok“ do srozumitelného českého jazyka dnešní doby.

  4. 47+48 opět by neškodil pohled do budoucna. již dnes se dělají netové konference, může vést ke zrychlení řízení. klidně si dokážu představit, že soudce osloví advokáty přes mail, whatsapp či jinak nabídne 3 termíny v následujících hodinách či dnech a v ten okamžik se udělá jednání přes skype (či jinou aplikaci) . Že se tak dnes neděje neznamená, že nadčasový zákon by na to neměl být připraven…. ušetří to čas tudíž peníze všech. zrychlí to jednání.

  5. Nemohu než souhlasit s názory výše. Pro běžného občana, má výraz „rok“ naprosto odlišný význam a jeho použití zde je naprosto zbytečné. Tyto nesmyslné a přežité výrazy jen zbytečně povedou k tomu, že běžný člověk bude muset využít služeb advokáta, aby vůbec pochopil, co je v zákoně napsáno, nebo bude někde zbytečně hledat, co je kterým výrazem myšleno.

Komentáře jsou uzavřeny.