0. Díl 1 Smírčí řízení

Obecně k soudnímu smíru a jeho významu pro civilní soudní řízení viz úvodní poznámky k úpravě soudního smíru před bodem 121.

Author: david Šerpán

Žádný komentář