Konference pro veřejnost

Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo v souvislosti s přípravou nového civilního řádu soudního uspořádat tři oficiální konference pro širší veřejnost.

Cílem připravovaných konferencí je upozornit na nejzásadnější změny, s nimiž návrh civilního řádu přichází, a umožnit širší odborné veřejnosti, aby se k těmto změnám vyjádřila. Výsledky diskuze budou následně zohledněny v přípravě věcného záměru zákona, jehož teze jsou dostupné na těchto stránkách.

Konference bude mít standardní formát. Na jednotlivé referáty členů rekodifikační komise bude navazovat oponentský koreferát zástupce odborné veřejnosti, který se na přípravě věcného záměru nepodílel. Po každém z příspěvků, který bude trvat přibližně 20 minut, bude následovat diskuze, v níž dostanou účastníci konference jedinečnou možnost se k jednotlivým navrhovaným bodům návrhu vyjádřit.

Pozvánka na III. konferenci k novému civilnímu řádu soudnímu

Vybraná témata

Předmětem poslední konference budou témata, která dosud nebyla představena, a dale témata, o nichž již diskuze vedena byla, odbornou veřejnost však zaujala nejvíce. Konkrétně se bude hovořit o části V. občanského soudního řádu, o problematice mediace, o otázkách povinného právního zastoupení či koncentrace.

Nově bude mít veřejnost možnost ovlivnit obsah konference a přijít s vlastními tématy, které ji zajímají.

TERMÍN, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

Pátek 14. září 2018, 9:30 – 16:00

místnost č. 332, Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Pro účast na konferenci je nutné se přihlásit na email konference@msp.justice.cz, a to nejpozději do středy 8. září 2018. Počet míst na konferenci je z důvodu kapacity místnosti omezen. Přihlášení je nezbytnou podmínkou účasti, neboť jinak nebude umožněn přístup do budovy Ministerstva.

PROGRAM III. KONFERENCE

 

9:00 – 9:30               Registrace

9:30 – 10:30              Část V. občanského soudního řádu (příspěvky + diskuze)

10:30 – 10: 50           Přestávka

10:50 – 11: 50            Mediace (příspěvky + diskuze)

11:50 – 12:50             Přestávka na oběd

12:50 – 14:50            Diskuze k vybraným tématům

Povinné právní zastoupení, koncentrace řízení, dovolání, další témata vybraná účastníky

14:50 – 15:10                Přestávka

15:10 – 16:00              Zvláštní způsoby řízení (příspěvky + diskuze)

Podrobný program konference s uvedením jednotlivých vystupujících bude uveřejněn později.