Konference pro veřejnost

Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo v souvislosti s přípravou nového civilního řádu soudního uspořádat tři oficiální konference pro širší veřejnost.

Cílem připravovaných konferencí je upozornit na nejzásadnější změny, s nimiž návrh civilního řádu přichází, a umožnit širší odborné veřejnosti, aby se k těmto změnám vyjádřila. Výsledky diskuze budou následně zohledněny v přípravě věcného záměru zákona, jehož teze jsou dostupné na těchto stránkách.

Konference bude mít standardní formát. Na jednotlivé referáty členů rekodifikační komise bude navazovat oponentský koreferát zástupce odborné veřejnosti, který se na přípravě věcného záměru nepodílel. Po každém z příspěvků, který bude trvat přibližně 20 minut, bude následovat diskuze, v níž dostanou účastníci konference jedinečnou možnost se k jednotlivým navrhovaným bodům návrhu vyjádřit.

Pozvánka na I. konferenci k novému civilnímu řádu soudnímu

Řízení v prvním stupni

První konference, jejímž ústředním tématem bude řízení v prvním stupni, se uskuteční ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a studentským spolkem Common Law Society v Praze.

TERMÍN, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

Úterý 15. května 2018, 9:00 – 15:45

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Pro účast na konferenci je nutné se přihlásit na email konference@msp.justice.cz, a to nejpozději do 29. dubna 2018.

DALŠÍ KONFERENCE

Konference k opravným prostředkům proběhne na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 22. června 2018. Závěrečná konference proběhne na půdě Ministerstva spravedlnosti dne 14. září 2018. Podrobnosti k těmto konferencím budou zveřejněny později.

Program I. konference

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 9:15 Úvodní slovo

9:15 – 9:35 Strany civilního sporného řízení

referát: Petr Lavický, koreferát: Renáta Šínová

9:35 – 10:30 Diskuse

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 11:05 Zastoupení v civilním sporném řízení

referát: Eva Dobrovolná a Zdeněk Pulkrábek, koreferát: Miroslav Hromada

11:00 – 12:00 Diskuse

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:20 Průběh řízení před soudem I. stupně

referát: Alena Winterová, koreferát: Tomáš Holčapek

13:15 – 14:15 Diskuse

14:15 – 14:30 Přestávka

14:30 – 14:50 Rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost

referát: Bohumil Dvořák, koreferát: Klára Hamuľáková

14:45 – 15:45 Diskuse