Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o dokazování

V této části by měl civilní řád soudní obsáhnout pravidla, která jsou společná pro dokazování jednotlivými dále upravenými důkazními prostředky. Svou povahou mezi obsah obecných pravidel patří:

  • Předmět dokazování, tj. pozitivní i negativní vymezení toho, které skutečnosti vyžadují důkaz, a které naopak nikoliv. V to je zapotřebí počítat také soudní doznání.
  • Vázanost soudu skutkovými zjištěními učiněnými v trestním řízení.
  • Postup při dokazování, tj.
  • důkazní návrhy
  • obstarávání důkazních prostředků
  • provádění důkazů
  • hodnocení důkazů (a s ním související otázka míry důkazu)
  • Důkazní břemeno a vyvratitelné zákonné domněnky.

Pro tyto otázky by měla platit následující pravidla:

Author: david Šerpán

Žádný komentář