Oddíl 1 Druhy rozsudků

V oddílu 1 věnovaném (vybraným) druhům rozsudků jsou upraveny následující rozsudky

  • Konečný rozsudek
  • Částečný rozsudek
  • Mezitímní rozsudek, a to v obou svých formách, tj.
    • mezitímní rozsudek o základu věci
    • mezitímní určovací rozsudek
  • Rozsudek pro vzdání se nároku
  • Rozsudek pro uznání
  • Rozsudek pro zmeškání

Jak vyplývá z již předeslaného, nejedná se o vyčerpávající výčet druhů rozsudků.

Pro vyjmenované druhy rozsudků by měla platit následující pravidla:

Author: david Šerpán

Žádný komentář