106. Soud na žádost ustanoví zástupce z řad advokátů straně, které byla přiznána pomoc s náklady nebo která předpoklady pro její přiznání splňuje, ledaže se to jeví jako nepotřebné. Náklady zastoupení nese stát v rozsahu přiznané pomoci s náklady nebo v rozsahu, v němž jsou předpoklady pro přiznání pomoci splněny.

Zde je upraveno právo na ustanovení advokáta, a to jednak jako důsledek přiznání pomoci s náklady, jednak samostatně. Na rozdíl od dosavadní úpravy se důsledně stanoví, že stát nese náklady jen v tom rozsahu, v němž straně náleží pomoc s náklady. Podrobnosti toho bude třeba upravit.

Jeden komentář
  1. Ony podrobnosti budou jistě zajímavé. Advokáta zřejmě nebude zajímat, v jakém rozsahu kdo nese náklady jeho činnosti. Ustanoven byl soudem a soud by proto měl nést jeho náklady. Nahrazovat by je však měly strany jako náklady státu na řízení. Teprve zde by se měl promítat rozsah pomoci s náklady. Hradila by je zastoupená strana státu přímo v rozsahu nedostatku pomoci a jí by pak tuto úhradu v případě práva na náhradu nákladů reparovala protistrana. Zbytek by hradila protistrana přímo státu.

Komentáře jsou uzavřeny.