121. Strany mohou spor kdykoliv v průběhu řízení vyřídit smírem, nebrání-li tomu povaha věci. Mohou tak učinit i s výhradou odvolání smíru ve stanovené lhůtě.

Úvodní pravidlo dává stranám možnost ukončit spor smírem. Obecná formulace připouští uzavření smíru kdykoliv během řízení, tedy i během řízení dovolacího (bude-li dovolání, jak je navrhováno, odkládat právní moc).

Z dosavadní úpravy se přebírá výslovné vyloučení smíru v případech, kdy mu brání povaha věci. Nejde o případy specifické individuálními okolnostmi, nýbrž o případy určitého typu (nakládání se statky, s nimiž nakládat nelze, nebo nahrazování tzv. pravých konstitutivních rozhodnutí). Na případy, v nichž smír sice obecně uzavřít lze, avšak individuální okolnosti jej staví do „rozporu s právními předpisy“, míří podmínka stanovená v jednom z dalších pravidel.

V praxi používaný podmíněný smír se připouští výslovně, neboť procesní úkony podmíněné dodatečným souhlasem či neodvoláním jsou obecně vyloučené.

Žádný komentář